ROK za plaćanje akontacije poreza na imovinu – 15/11

15. novembar je rok za plaćanje akontacije poreza na imovinu za četvrti kvartal 2019. godine