Rok za uplatu akontacije poreza na imovinu za III kvartal

15.08. je poslednji rok za uplatu akontacije poreza na imovnu za III kvartal 2016. godine.

Poreski obveznici koji ne vode poslovne knjige (građani..) akontacije poreza plaćaju po rešenju jedinice lokalne samouprave.

Poreski obveznici koji vode poslovne knjige, samostalno utvrđuju poresku obavezu porez na imovinu (samooporezivanje) i akontacije plaćaju na osnovu utvrđenog iznosa akontacija. Ovi poreski obveznici bili su u obavezi da poresku prijavu podnesu do 31.03.2016. godine.

Za neplaćanje poreza poreza ili plaćanje posle zakonom utvrđenih rokova predviđene su novčane kazne.

Lokalna poreska administracija obezbedila je uslove da poreski obaveznici putem on-line servisa mogu izvršiti uvid u stanje svojih poreskih obaveza, pa predlažemo poreskim obveznicima korišćenje ovog servisa.

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija