Rok za uplatu javnih prihoda

Poreski obveznici imaju obavezu da do 15. u mesecu plate:
– akontaciju poreza na dobit pravnih lica;
– akontacije poreza na prihod od samostalne delatnosti po rešenju Poreske uprave za preduzetnike
– doprinosa za socijalno osiguranje po rešenju Poreske uprave za preduzetnike
– komunalne takse;

KORISNICIMA USLUGA su u KORISNIČKOM SERVISU na raspolaganju komentari, uputstva i obrasci za primenu zakonskih propisa, kao i interna uputstva POSLOVNOG SAVETNIKA.