Rokovi – porez na imovinu

Poreski obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige, obavezni su da do 31.03.2015. godine utvrde porez na imovinu za 2015. godine (samooporezivanje) i nadležnom poreskom organu dostave poreske prijave. Za ovu grupu poreskih obveznika 15.02. je bio rok za uplatu akontacije poreza na imovinu u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne godine, a do predaje poreske prijave za 2015. godinu obavezni su da izvrše uplatu razlike akontacije za prvo tromesečje.