Rokovi – porez na imovinu

Poreski obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige, obavezni su da do 31.03.2015. godine utvrde porez na imovinu za 2015. godine (samooporezivanje) i nadležnom poreskom organu dostave poreske prijave. Za ovu grupu poreskih obveznika 15.02. je bio rok za uplatu akontacije poreza na imovinu u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne godine, a do predaje poreske prijave za 2015. godinu obavezni su da izvrše uplatu razlike akontacije za prvo tromesečje.

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija