Slovenački DENAR – informacija o “Poreskim danima”

Informacija o stručnom skupu Udruženja poreskih savetnika Srbije “Poreski dani” održanom u Novom Sadu 29-30.11.2019. godine, objavljena u reviji slovenačkog poreskog instituta. Zahvalnost kolegama iz Slovenije na dugogodišnjoj uspešnoj saradnji. Posebna zahvalnost Ivanu Simiču (Simič&partnerji doo Ljubljana), nedašnjem direktoru Poreske uprave Srbije i predsedniku udruženja poreskih savetnika Srbije i Slovenije, jednom od najboljih evropskih poreskih stručnjaka na velikoj energiji koju ulaže u povezivanju poreskih savetnika regiona i koji svoja znanja i iskustva nesebično deli sa nama.