Usvojene izmena poreskih zakona

Skupština Srbije usvojila je izmene poreskih zakona:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Većina izmena se  primenjuje  od 1. januara 2020. godine.