Šta bi donela jedinstvena stopa PDV-a (BELEŠKA)

Šta bi se desilo kada bi države uvele samo jednu stopu PDVa, umesto redovne i posebnih (umanjenih) stopa?

Pod pretpostavkom da je cilj da efekat oporezivanja ostane isti, ta jedinstvena stopa bi mogla biti znatno manja od sadašnjih redovnih stopa. Prema istraživanju iz 2021. koje je sproveo Centar za istraživanja Evropskog parlamenta nova stopa PDVa bi u proseku bila 7% manja.

Ilustracija pokazuje šta bi se desilo u pojedinim državama EU (sadašnja redovna stopa naspram moguće jedinstvene stope). Razlike su prilične, jer je poreska osnovica na koju se primenjuje redovna stopa PDVa raziličita, a i različito je učešće PDVa u ukupnim prihodima država.

Prosečno se u EU redovna stopa PDV naplaćuje nad 71% ukupne poreske osnovice. U Bugarskoj čak nad 97%, a u Španiji se trenutno redovna stopa PDVa  primenjuje na manje od 50% moguće poreske osnovice.

Uglavnom, ceni se da bi u Evropskoj uniji prosečna redovna stopa PDVa pala sa sadašnjih 22% na oko 15%. Tako bi u Švedskoj i Danskoj jedinstvena stopa PDVa moga biti 21%, ali u Grčkoj i Španiji svega 11%.

Jedna stopa PDVa bi donela olakšanje privredi zbog manjih napora i administrativnih troškova, ali ovakva mera ekstremne poreske neutralnosti ipak nije za sada realna. Na stranu klasičan argument da se građanima pojedinih kategorija olakšava nabavka osnovnih roba i usluga, na snazi su još uvek i važeća privremena smanjenja PDVa koja su uvedena sa pandemijom, a produžena usled posledica ukrajinskog sukoba.

Harmonizacija poreskih stopa u Evropi traje decenijama, a novija dešavanja pokazuju koliko je složena fiskalna igra. Centralne banke u poslednjem periodu dižu kamate da bi zauzdale inflaciju (poskupljuju novac), ali vlade istovremeno spuštaju PDV da bi olakšale građanima – čime zapravo pospešuju potrošnju.

U igri je naravno i poreski jaz, tj razlika između teoretski naplativog i stvarno naplaćenog poreza.

Ovaj iznos „izgubljenog“ poreza je svugde teško proceniti, a u slučaju Srbije operiše se sa dosta različitim ciframa izgubljenog PDVa koje mi ne ulivaju poverenje spram preciznosti.

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija