EU kriterijumi javnog duga (BELEŠKA)

Nedavno je EU utvrdila četvrtu veliku reformu Pakta o stabilnosti i rastu. Posle suspenzije nastale zbog kovida, ovaj kapitalni i striktni sporazum o fiskalnoj disciplini država članica se vraća na scenu 2025. (za 2024. je kasno).

Sada će države imati rok od 7 godina da postepeno vraćaju svoje javne finansije u poznate limite (3% deficit, 60% javni dug). U stvari limit zaduživanja se tretira opuštenije – novi target je „putanja javnog duga“ jer polovina država već sada ima dug veći od 60%.

Svaki put kada se učini da je nova kriza upokojila finansijsko jedinstvo evropske super-države, ono vaskrsava kroz komplikovanu diplomatiju. Teško je imati jednu monetarnu, a bezbroj fiskalnih politika.

Nama se često čini da u Srbiji vladaju proizvoljnosti sa trošenjem državnih para i traljavost u prikupljanju poreza, ali Srbija nekako sa lakoćom ispunjava opšte EU kriterijume. Pitanje je šta bi bilo da je unutar monetarne unije.

Ilustracija: Latinska monetarna unija 1866. -1914. Države su se obavezale da im kovanice sadrže istu količinu zlata i srebra i time budu valjano platežno sredstvo i u drugim zemljama. Izvor Wikimedia

PDV AKADEMIJA startuje od septembra!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija