Nepotrebno administriranje – teret za privredu

Pojednostavljenje administriranja kad god je to moguće. To bi trebao da bude cilj državnog doterivanja propisa. Da vidimo novu situaciju sa isplatom bolovanja na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.

Nedavno su izmenjeni propisi kojima se regulišu način i rokovi obračuna i isplate bolovanja za zaposlene koje pada na teret Republičkog fonda. 

Zahtev se Fondu podnosi u roku od 15 dana od dana isplate zarade za mesec na koji se naknada odnosi.

Filijala Fonda u roku od 21 dan od prijema urednog zahteva dostavlja poslodavcu obračun i prenosi sredstva.

Poslodavac je dužan da sredstva isplati osiguraniku/zaposlenom u roku od 7 dana od dana njihovog prijema.

Za nepostupanje u skladu sa ovim rokovima su predviđene kazne. Poslodavci koji u roku od 7 dana od prijema sredstava ne isplate naknade za bolovanje zaposlenima, dužni su da vrate dobijena sredstva.

Ako se već u sistemu zdravstvenog osiguranja odlučuje o pravu na naknadu bolovanja, zašto obračun i isplatu ne vrši Fond direktno na račun zaposlenog, kao što je to slučaj sa pozitivnim primerom porodilja?

Ovako je poslodavac nepotrebno opterećen da adminsitrira i transferuje novac ka zaposlenom, a pri tome rizikuje i kaznu.

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Registrujte se, budite u toku programa koje pripremamo i učestvujte u njihovom kreiranju.

Ovaj sajt će uskoro biti inoviran i sadržaće niz funkcionalnosti za lakšu primenu propisa o PDV-u, a biće i podrška polaznicima PDV AKADEMIJE.
Sadržaji će za registrovane korisnike biti besplatni.

Besplatna registracija