Srbija je korak ispred Evrope u procesu digitalizacije trgovine (BELEŠKA)

Obaveza izdavanja i primanja e faktura će pre zaživeti u prekograničnom prometu EU država, nego unutar svake od njih.

Trenutno su kompanije u EU obavezne da od kupca traže saglasnost za prijem e faktura u prekograničnoj trgovini. U budućnosti će biti obrnuto: trgovina putem e faktura će postati podrazumevani način, a papirne fakture izuzetak.

Sve to ide postepenim tempom. Ne postoji tečan mehanizam da se pojedinačna država prisili da u kratkom roku pređe na ciljane standarde. Razlike u propisima i tehnološkim stadardima između država su prilične. Svaka EU inicijativa zahteva usaglašavanje svih članica.

Nedavno je zaživela obaveza da sve članice uvedu e fakture u javnim nabavkama. 2024. godine će prestati obaveza da se traži saglasnost EU za uvođenje obaveznih e faktura u unutrašnjim B2B transakcijama (preduzeće sa preduzećem). Potom će prestati obaveza da se traži saglasnost od kupca za isto. Do 2028. se očekuje da prekogranični promet bude zasnovan isključivo na e fakturama.

Namera EU je jasna: želi da se pospeši ubiranje indirektnih poreza koji donose sve više prihoda budžetima. U tom cilju, EU je decembra 2022. donela predlog za reformu PDVa u digitalnom dobu pod poetskom skraćenicom VIDA (VAT in the Digital Age).

VIDA sporije utiče na unutrašnja pravila članica, ali će brže zahvatiti pojedine bitne subjekte u prekograničnoj trgovini: internet platforme za prodaju roba, ili za prodaju turističkog smeštaja malog kapaciteta. Primera radi italijanske poreske vlasti su optužile holandski Booking .com za utaju PDVa u iznosu od 150 miliona Evra. Vodeća platforma za rezervaciju smeštaja se pravdala da je na vlasnicima smeštaja u Italiji da prijave i regulišu PDV svojoj državi.

Srbija je otišla korak brže u pravcu digitalizacije trgovine što će svakako biti prednost i za pohvalu je. Način na koji će se naše tehnološke mogućnosti i izveštavanje o poreskim obavezama uskladiti sa Evropom je već druga tema.

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija