Bilten Ministarstva finansija – manje rigidnosti, više poreza

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 12 (decembar 2023.) U Biltenu su objavljena tri mišljenja koja se odnose na primenu Zakona o PDV, ali i jedno mišljenje za primenu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje je u neposrednoj vezi sa PDV-om. Tim mišljenjem se konstatuje da nakon pokretanja postupka kontrole, bez obzira na njen ishod pa i nakon njenog okončanja, obveznik nema mogućnost da podnese izmenjenu poresku prijavu.

Zaista, ako pretpostavimo da u toku kontrole ništa ne promakne, na period kontrole se po pravilu ne bi trebalo vraćati.

U realnosti, malo koja kontrola će sagledati baš svaki bitan momenat. Dešava se da obveznik nakon okončanja kontrole sazna za nove okolnosti koje imaju poreske implikacije.

Savestan poreski obveznik želi da obračuna i plati svaku poresku obvezu koju naknadno utvrdi, čak i kada se ona odnosi na period koji je bio kontrolisan.

Načini postoje. Kompleksni su, ali ako poznajete dobrog poreskog savetnika, smatrajte da ste „uspeli u životu” 😊

No, nije mi namera da se bavim ukupnim postupkom, već da ukažem da su moguće bolja rešenja bez narušavanja ciljeva poreskog postupka.

Pravilo da obveznik ne može u toku postupka kontrole menjati poresku prijavu je ispravno i logika koja stoji iza njega je na mestu.

Međutim, smatram da ima mesta za popuštanje rigidnosti ovog pravila: obveznik bi posle okončanja postupka kontrole trebao da ima mogućnost da na jednostavan način prijavi postojanje poreske obaveze po osnovu događaja koji imaju poreske implikacije a nisu bile predmet kontrole.

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija