Novi pravilnik o e-fakturama – drugi korak (BELEŠKA)

Novi Pravilnik o e-fakturama koji počinje da se primenjuje 1. jula donosi niz novina. O njima ću pisati u narednom periodu.

 

Donošenje ovog Pravilnika je drugi ali nipošto i manje važan korak ka uspostavljanju racionaliazacije propisa u poreskom zakonodavstvu.

Prvi sličan korak u našem zakonodavnom sistemu dogodio se 2021. godine kada se pojavio tzv jedinstveni pravilnik o PDV. Bio je to revolucionaran napredak u promeni principa na kojima su donošena podzakonska akta.  Naši zakoni su tipično praćeni vrlo brojnim setom pravilnika i uredbi. Jedinstveni Pravilnik je u tom momentu obuhvatio i zamenio  čak 27 dotadašnjih pravilnika koji su uređivali oblast PDV-a. Jeste glomazan, ali je racionalnije upravljati se prema jednom nego prema sijaset pravilnika.

 

Nije slučajno što se ta pozitivna pomena desila baš u domenu finansija i baš u vezi sa PDV, obzirom da PDV ima lavovski udeo u punjenju budžeta.

Ništa manju važnost nema ni ovaj drugi korak jer nagoveštava da dobar princip postaje pravilo. Novi Pravilnik o e-fakturama zameniće tri postojeća pravilnika.