Da li su porezi u Srbiji previsoki? (BELEŠKA)

Da li su porezi u Srbiji previsoki? Najopštiji odgovor na ovo najopštije i često pitanje je – nisu.

Nisu visoki spram onoga kakvu državu želimo da napravimo, jesu visoki spram država kakve nećemo da budemo.

Ilustracija prikazuje opšti iznos svih poreza koje jedna država ubira naspram njenog GDPa (Wikipedia,  2020). Primetićete da razvijenije, a naročito najrazvijenije evropske države imaju najveći stepen ubiranja poreza. Srpska država se sa oko 36 % nalazi negde u sredini poredeći se sa svim evropskim državama (25%-46%), a ispod je proseka EU (41%). Istovremeno, Srbija ubira veći procenat poreza nego sve afričke i azijske države.

Slično važi i za pojedine poreze. Njihova stopa u Srbiji je veoma slična EU državama i zemljama regiona. Srbija nikad nije bila sličnija “svetu” po visinama poreskih stopa i uopšte poreskom sistemu. To je i nužno obzirom na status pridruživanja EU.

Da li bi država mogla da umanjuje porez pojedinim kategorijama da bi podstakla razvoj i olakšala građanima? Da li bi trebala da drugačije i pravednije raspolaže ubranim sredstvima? To su već sasvim druga pitanja koja vrlo često iskrsavaju u javnoj diskusiji i na njih nema jednog odgovora.

Ipak valja imati na umu da što država ne uzme na jednoj strani – uzeće na drugoj. Primera radi u Danskoj se socijalni doprinosi ne naplaćuju direktno iz mesečnih zarada, već iz opšteg individualnog dohotka. Metodologija je drugačija, ali je ishod isti – egalitarna država relativno visokih poreza i najviše socijalne zaštite.

Dokle god Srbija snažno teži da bude deo “sveta”, dokle god nam je Evropa uzor u organizovanju države – porezi će biti veoma slični evropskim porezima. Varijacija će biti, ali princip će ostati isti: planirajmo poreske obaveze na vreme jer nema magičnog štapića koji će ih ukinuti.

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija