Efekat iznenađenja (BELEŠKA)

Plan Vlade nagoveštava miran kraj godine. Najavljene izmene zakona iz moje oblasti su male i tehničke prirode.

Obično nije tako i zato sam na oprezu.  Krupne izmene  propisa u nas se uglavnom donose na kraju godine sa rokom stupanja od 1. januara. Rasprava traje minimalnih 15 dana. To je značilo da mi je većina novogodišnjih praznika bila upropašćena studiranjem novih propisa.

Neobavešteni građanin bi pomislio da je logično da Vlada mnogo ranije ima ideju kakve će izmene učiniti. Da bi bilo sasvim celishodno da se predlozi zakona ponude javnosti dovoljno rano i da imamo vremena za sugestije i pripremu. Da se plan ne menja u poslednjem trenutku. Da nema potrebe za naknadnim traženjem i čekanjem mišljenja ministarstva.

Ne u slučaju naše efikasne države. Efekat iznenađenja i nemoguće kratkog roka za raspravu je ključna taktika našeg zakonodavstva. Predviđanje razvoja, tj nedoraslosti pojedinih podsistema je za kolebljivce i defetiste. Sačekajmo da se pokaže svaka slabost i teškoća u primeni propisa pa ćemo naknadno popraviti zakon. Istinska rasprava bi usporila tempo napredovanja. Tri tribine, 15 dana, to je to. Imali ste priliku.

Nego da se vratim na Plan i predviđene izmene:

– Zakoni o porezu na dohodak, doprinosima i porezima na imovinu i dobit se menjaju samo u cilju preciziranja pojedinih odredbi;

– Zakon o akcizama u cilju daljeg usaglašavanja sa propisima EU, a Zakon o fiskalizaciji u cilju usklađivanja sa tehničkim performansama sistema;

– Zakon o elektronskom fakturisanju se menja u cilju ostvarivanja uslova za razmenu podataka sa e-akcizama i e-otpremnicama.

Sve u svemu, preciziranja, usaglašavanja, usklađivanja. Nema velikih izmena, nema krupnih zaokreta u setu poreskih zakona. Možda je tako i bolje, jer silovite promene obično proizvedu efekat slona u staklarskoj radnji.

Ja sam poučen iskustvom, ipak spreman na blic-krig i svršen čin u poslednjem trenutku, na neku bitnu izmenu koja će doneti poznati grč i nemir, adrenalinski pritisak koji se u talasima širi i pojačava uzduž i popreko armije službenika i rukovodilaca u privredi. Nove pravilnike za koje nije jasno kako će se sprovoditi bez bližeg objašnjenja ministarstva.

Radimo kao da će sto godina biti mir, pripremamo se kao da će propisi sutra biti promenjeni.

PDV AKADEMIJA startuje od septembra!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija