Ekonomija u jednoj lekciji (BELEŠKA)

Dok pratimo raspravu o budžetu Srbije za 2024. dobro je setiti se zdravorazumskih pouka popularnog ekonomskog pisca Henrija Hazlita:

„Ekonomiju mori više zabluda nego bilo koju drugu nauku poznatu ljudima. To nije slučajno. Problemi svojstveni njenom predmetu su ionako teški, ali su još i hiljadu puta umnoženi faktorom koji je beznačajan u recimo matematici ili medicini – sebičnim interesima aktera.

Svaka društvena grupa ima neke ekonomske interese identične svima, ali takođe ima i interese koji su suprotni svima ostalima. Neke javne mere će dugoročno doneti dobit svima, a druge mere će doneti korist samo jednoj grupi na štetu svih ostalih. Grupa koja ima korist od predloženih mera će unajmiti najbolje umove da ih svim svojim trudom opravdaju. Na koncu će ili ubediti javnost da je mera opravdana, ili će toliko zamutiti raspravu da jasno razmišljanje o datoj temi postaje nemoguće.

Osim toga beskrajnog zalaganja za sebične interese, postoji i drugi glavni faktor koji svakodnevno stvara nove zablude. To je stalna tendencija čoveka da vidi samo trenutne efekte datih mera, ili efekte tih mera na posebnu grupu, a da potpuno zanemari dugoročne efekte na sve ostale grupe. To je zabluda previđanja sekundarnih posledica.“