Mnogo smo isti (BELEŠKA)

Poreska reforma u Hrvatskoj je dovela do burnih reakcija računovođa. Iako će teret novog načina obračuna pasti ponajviše na njihova leđa, oni tvrde da su minimalno konsultovani.

Najviše zamerki (337 primedbi u javnoj raspravi!) je na račun novog Zakona i Pravilnika o doprinosima. Ideja države je da omogući izvesne olakšice radnicima i preduzetnicima. Međutim, predviđeni način pribavljanja podataka i izrade obračuna je po računovođama toliko komplikovan i neprecizan da će doneti više štete nego koristi. Obračun će biti manje razumljiv i radnicima i poslodavcima.

Ilustruju primerom da bi radnik sa npr bruto zaradom od 1200 evra dobio umanjenje od svega 7,5 evra. Administrativni teret novog načina pribavljanja podataka i neophodne izmene u softverima će koštati mnogo više.

Država pretpostavljam ima svoje razloge za reforme. Ali interesantno mi je sledeće: Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore veli:

– da uopšte nisu bili uključeni u radna tela;

– da se propisi donose u poslednjem trenutku na kraju godine;

– da izveštaj o javnoj raspravi pristiže 3 sedmice posle usvajanja Pravilnika;

– nova procedura će neminovno dovesti do grešaka koje će pasti na leđa poslodavaca i računovođa;

– zadire su u privatne podatke koji su osetljivi;

– propise su pisali ljudi koji su prolaznici u državnoj upravi i ne poznaju računovodstvo;

– zgužvane komplikacije i nejasnoće se izručuju na sto računovođama, pa će oni to već nekako rešiti.

Hm, odnekle mi je sve ovo poznato.

 

Ilustracija: shema novog obračuna, izvor Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore