NACRT Izmena i dopuna Zakona o elektronskom fakturisanju KONSULTACIJE

Ministarstvo finansija je objavilo prvi Nacrt izmena Zakona o elektronskom fakturisanju. Usvajanje se očekuje do kraja godine. Javnost je pozvana da dostavi sugestije.

Nedavno sam na ovom mestu zamerio Vladi da izmene poreskih propisa tradicionalno dostavlja u poslednjem trenutku, pred sam kraj godine. Ova blagovremena najava i poziv na konsultacije su prijatno iznenađenje. Nadam se da će to postati pravilo i bez apelovanja stručne javnosti.

Na prvo čitanje Nacrta izmena, utisci su mi dvojaki. Mnogi predlozi su sasvim očekivani.

Nekoliko hiljada kolega je slušalo moja predavanja o ovom zakonu. Predočio sam im očekivanja da će SEF prerasti u mnogo kompleksniju priču. Krajni cilj je da se kompletan obračun PDV prebaci na SEF. Nagovestio sam da će u narednoj fazi predmet ovog zakona biti i prethodni porez. To se i dešava. Tu ne vidim ništa sporno.

Razvoj poreskih propisa bi trebao da bude predvidljiv i lako razumljiv, da donosi logična i olakšavajuća unapređenja. Ali u drugom delu predloženih izmena, ostao sam iznenađen idejama Ministarstva finansija.

Predlaže se evidentiranje prethodnog poreza, bez obzira da li obveznik može da ostvari pravo na odbitak tog poreza. Ovo i sada evidentiramo u POPDV, ali zar ne bi trebalo da nam baš SEF olakša proces? Suštinski, sav prethodni PDV bi trebao da nam stiže preko SEF-a. Da li se ovo propisuje zbog zanemarljivog broja izuzetaka? Postoji li lakši put?

Za sadašnju obavezu za evidentiranje dugovanog PDV-a koja se proširuje i na prethodni PDV, skraćuje se rok, sa 15 na 10 dana, uz mogućnost korekcije do roka za predaju poreske prijave. Izmiče mi svrha ove izmene. Kome ovo pomaže? Čemu će služiti podaci koji se unesu do 10. u mesecu ako se posle toga mogu korigovati?

Narednih dana ću se ozbiljnije pozabaviti predlozima, pa ću imati jasniju sliku i definisane sugestije. Tekst predloga je u prvom komentaru.

Da li vi imate stav o ovome?

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Registrujte se, budite u toku programa koje pripremamo i učestvujte u njihovom kreiranju.

Ovaj sajt će uskoro biti inoviran i sadržaće niz funkcionalnosti za lakšu primenu propisa o PDV-u, a biće i podrška polaznicima PDV AKADEMIJE.
Sadržaji će za registrovane korisnike biti besplatni.

Besplatna registracija