Nemamo pravo na grešku (BELEŠKA)

Dao sam izjavu za E kapiju. Govorio sam o ubiranju prihoda za zdravstvenu zaštitu.

Realno, šanse da se u Srbiji ukine obavezno plaćanje doprinosa za zdravstvo su približne nuli. To ne znači da ne treba razmatrati alternativu.

Zagovornici finansiranja zdravstvene zaštite iz opštih poreza (umesto iz doprinosa) propuštaju da kažu da npr i u Britaniji postoji striktna obaveza plaćanja doprinosa iz zarada. Samo što oni sve tri vrste doprinosa (zdravstvo, penzija, nezaposlenost) nazivaju i naplaćuju pod jednim imenom – „doprinosi nacionalnog osiguranja“. Ta sredstva uopšte nisu mala i čine 16% budžetskih prihoda.

Stopa koju tamošnji zaposleni (tj poslodavci) izdvajaju u ovu svrhu raste tokom poslednjih godina. Prema tome dilema između Bizmarkovog modela (iz doprinosa) i Beveridžovog modela (finansiranje zdravstvene zaštite iz opštih poreza) je lažna i ima tek istorijski značaj. Danas se ova dva modela mešaju i približavaju.

Pri svemu, ne treba smetnuti sa uma da je kod nas sistem zdravstvene zaštite razvijan po trećem modelu – epoha socijalizma.

Postoji tu i pitanje društvene svesti i solidarnosti. Naše uplate u penzioni fond nemaju karakter lične štednje. Mi koji smo sada zaposleni plaćamo penzije sadašnjim penzionerima u nadi da će jednog dana neki novi zaposleni plaćati naše penzije. Isto je i sa zdravstvenim osiguranjem. Zdravi i produktivni plaćaju zdravstvenu zaštitu bolesnima, starima i deci. Doprinosi opterećuju rad, ali su plemeniti.

Ako bi se ova tradicija prekinula bojim se da bi se istanjila veza, tj svest o društvenoj solidarnosti.

Mnogo teže je pitanje kakav bi efekat imalo dizanje nekih drugih poreza da bi budžet postigao finansiranje zdravstva (ako ne bi bilo doprinosa). To su ogromna sredstva. Ne radi se o bojazni da bi država podigla druge namete, to je 100% izvesno. Jedino je pitanje koje namete bi podigla i koliko.

Verujem da su moguće racionalizacije u zdravstvenom sistemu, najpre pod uticajem novih tehnologija koje mogu dramatično da rasterete lekare i olakšaju pacijentima. Ali to nije dovoljno.

Sa ovakvom demografskom situacijom možemo očekivati veće potrebe zdravstvene zaštite, a ne manje. Zato velim da nemamo prava na grešku. Ionako oronuo zdravstveni sistem ne bi smeo da se dovede u pitanje.

 

#porez #doprinosi #budžet #rfzzo

Može li Srbija bez doprinosa za zdravstvo, kao Crna Gora? - Poslodavci i sindikati strahuju da bi ...
Može li Srbija bez doprinosa za zdravstvo, kao Crna Gora? - Poslodavci i sindikati strahuju da bi država povećala druge namete

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija