Nepogrešivost Poreske uprave

Ovih dana je veliki broj obveznika PDV dobio od Poreske uprave netaktično i lažno Obaveštenje koje je proizvelo niz nepotrebnih ali nažalost već viđenih problema.

Naime, obveznici PDV koji su u toku 2023. godine vršili isplate fizičkim licima (neobveznicima PDV-a) po osnovu otkupa poljoprivrednih proizvoda ili sekundarnih sirovina, bili su dužni da o tome obaveste Poresku upravu.

Ova obaveza se ispunjava tako što se uz poresku prijavu PDV-a za poslednji poreski period u 2023. godine, tj do 15. januara dostavi propisani obrazac putem portala e-porezi.

Iako su poreski obveznici ovu obavezu ispunili i dostavili podatke na propisan način, Poreska uprava suočena sa sopstvenim problemima, podatke nije prihvatila i obradila. Podnete poreske prijave su bez jasnog razloga na portalu e-porezi promenile status u „stornirano“.

I sve ovo ne bi bilo vredno pisanja, jer nije prvi put da se ovakve stvari dešavaju. Skoro pa smo navikli da je elektronski teže nego u papiru, umesto da je obrnuto. Nedostatak kadrova, nerealni rokovi, ljudske greške. Sve je to dobro poznato računovođama, jer smo i mi i poreski obveznici, kao i Poreska uprava u istom bubnju „digitalne transformacije“.

Povod ovog teksta je način na koji se Poreska uprava obraća obveznicima, konstatacijom da „NISTE Poreskoj upravi podneli obaveštenje o poljoprivredniku…“

A istina je sasvim drugačija i tu istinu Poreska zna.

Zakonom propisane obaveze su ispunjene u roku, a PU nije sposobna da u elektronskoj formi dostavljene podatke primi i obradi. Uprkos milionima evra uloženim u hardver i softver, spotakli su se o tabelu sa 11 podataka za X fizičkih lica.

Podaci o kojima govorim se i dalje nalaze na portalu E-porezi, što znači da ih poreska uprava poseduje i da je sasvim logično da se ona njima dalje bavi, tj da ih preuzme i obradi, a ne da zahteva od poreskog obveznika da ih dostavlja ponovo, samo zbog pogrešnog statusa (stornirano).

Ali manji problem je što podatke treba ponovo dostaviti. Veći problem je što su obveznici pismom dovedeni u zabludu. Obveznici sada jure „grešku“ u svom preduzeću, grde zaposlenog i negoduju kod računovođe. Računovođe jure „propust“ u svom preduzeću i pravdaju se klijentima. Nastaje zabuna i opšte nepoverenje. Troše se živci i vreme. Obveznik misli da je u prekršaju, potom shvata da nije, ali više nije siguran kome da veruje. Obveznik se pita vredi li ovoj državi uredno prijavljivati obaveze kada sama nije u stanju da ih evidentira.

Sve zbog jedne rečenice koja je mogla da glasi „NISMO evidentirali vaše obaveštenje o poljoprivredniku“. „Došlo je do propusta, pošaljite nam ponovo podatke“.

Naš državni organ i činovnik nemaju u svom rečniku „molim vas“, „izvinite“. Njih je odgajila ledeno bezosećajna, nepogrešiva i bahata država. Gola sila je najsigurnija, građanima ne pokazuj ni mrvu slabosti ili ne daj bože ljubaznosti.

Hej, veštačka inteligencijo, hoćeš li ti umeti da komuniciraš na dostojan način? Kod mene si dobrodošla.

PDV AKADEMIJA startuje od septembra!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija