Rebalans i akcize (BELEŠKA)

Akcize na gorivo se u Srbiji vraćaju na nivo proseka EU koji je 0,53 Evra po litru benzina. EU od članica zahteva minimalnih 36 centi akcize na benzin i 33 centi na dizel.

Poslednjih par godina serijom privremenih mera Vlada je smanjivala akcize na gorivo da bi se ublažio efekat krize. Taj period je istekao.

Povećanje akciza je saopšteno istovremeno sa rebalansom budžeta, ali bi se desilo i bez njega. Bilo je planirano i ranije i deo je tradicije srpskih fiskalnih vlasti. Pošto se ne računaju procentualno (automatski) – akcize se svake godine odlukama usklađuju sa rastom (ili padom) cena.

Najava centralnog sistema e-akciza je već nešto sasvim novo i doneće više reda u ubiranju prihoda.

Taksa na duvan očekivano raste shodno zahtevu EU koji je programiran do 2025.

Budžet raste neočekivano. Vlada kaže usled jače privrede i naplate, neko bi rekao usled ambicioznih planova trošenja. Ta povećana naplata dolazi od poreza na dobit, dok je naplata PDVa pala za čak 4,8%.

Javni prihodi dakle rastu zbog inflacije, investicija i rasta zaposlenosti. Dobra zaposlenost nije srpska specifičnost već demografski i evropski trend, ali povisoka inflacije jeste.

Vlada uopšteno govori o smirivanju inflacije, mada vanredno (predizborno) trošenje ne obećava nisku inflaciju.

Ilustracija: akcize na bezolovni benzin u EU 2023

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Registrujte se, budite u toku programa koje pripremamo i učestvujte u njihovom kreiranju.

Ovaj sajt će uskoro biti inoviran i sadržaće niz funkcionalnosti za lakšu primenu propisa o PDV-u, a biće i podrška polaznicima PDV AKADEMIJE.
Sadržaji će za registrovane korisnike biti besplatni.

Besplatna registracija