Ukinuti obavezu za sve papirne dokumente (BELEŠKA)

Francuska je ukinula obavezu štampanja fiskalnog računa. Može na zahtev, ne štampa se automatski.

 

Godišnje će se poštedeti hiljade hektara šume koja je potrebna za 30 milijardi papirnih računa.

 

Čak i da nema troška i ekološke štete, ja bih ukinuo sve papirne dokumente osim na zahtev stranke i u specijalnim situacijama. Što pre to bolje.

 

Čuvanje, pretraživanje i arhiviranje papira je preveliki teret ne samo za firme (a pogotovu računovodstvene firme) već i za pojedinca. Što se brže oslobodimo tog tereta naši prostori će biti slobodniji, a među njima je najvažniji prostor u našim glavama.

 

Taj prostor sada zauzima i poverenje da ćemo upoređujući papire lakše i objektivnije sačuvati pamćenje o protekllim događajima. Lakše u odnosu na servere i mreže? Pa dali smo im već svaki mogući podatak o sebi i najbližima. Zauvek pamte i najmanju kupovinu. Poznaju nas bolje od nas samih, znaju našu prošlost i naše želje.

 

Snažne ljudske navike usporavaju neizbežnu tranziciju ka kancelariji i društvu u kojem papiri i pečati imaju samo simbolični značaj. Slovenija je bila ukinula, pa vratila obavezu izdavanja papirnog računa. Ne deluje da je sa povratkom na papire došlo do bolje kontrole izdavanja računa. Francuska je dva puta pomerala rok ove odluke. Srbija je stvorila prvi zakonski okvir još pre desetak godina. Kurs je jasan, može i odlučnije.

 

Istorijska promena zadaje i objektivne teškoće, ali to je uvek tako. Privatnost smo izgubili, to je loše. Valja ipak upregnuti mašine i naučiti ih da nam služe za rutinske poslove, neumesno je da radimo njihov posao. Papirni fiskalni računi su već postali relikt prošlosti i jedan od poslednjih džepova otpora.

 

Evo paradoksa: neki ljudi su uzdržani i nepoverljivi prema elektronskom registrovanju svih transakcija i potvrda. To bi istovremeno moralo da znači da imaju više poverenja u sopstvenu sposobnost?

 

Ja nemam tu iluziju. Da sakupljam i čuvam hiljadu papirnih fiskalnih računa godišnje? Molim vas.

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija