Arhiva događaja

 • NOVA PRAVILA OPOREZIVANJA PREDUZETNIKA – TEST SAMOSTALNOSTI (Šabac)
 • NOVA PRAVILA OPOREZIVANJA PREDUZETNIKA – TEST SAMOSTALNOSTI (Beograd)
 • 17.5.2018
  Novi Pravilnik o PDV evidencijama
 • 7.6.2018
  Primena Zakona o PDV
 • 14.6.2018
  Primena Novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • 19.6.2018
  PDV u poljoprivredi – za klijente NLB banke – Čenej
 • 21.6.2018
  Primena Novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • 23.11.2018
  PRVI poreski dani Udruženja poreskih savetnika Srbije
 • 16.4.2019
  Aktuelna pitanja u vezi sa PDV-om i izmene Zakona o porezu na dohodak gradjana i zakona o doprinosima za obavezno socilajno osiguranje
 • 24.5.2019
  5. Kongres poreskih savetnika Srbije
 • 24.6.2019
  RADIONICA POPDV – Nedoumice pred početak primene
 • 26.6.2019
  PDV u poljoprivredi – za klijente NLB banke – Šabac
 • 13.7.2019
  PDV u poljoprivredi – za klijente NLB banke – Pančevo
 • 29.11.2019
  2. PORESKI DANI – Novi Sad; hotel Sheraton – 29-30.11.2019
 • 7.12.2019
  PORESKA AKADEMIJA – POREZ NA DODATU VREDNOST
 • 29.5.2021
  7. Međunarodni kongres poreskih savetnika Srbije – Jedinstveni Pravilnik o PDV; Aranđelovac, 29-30.maj.2021. godine
 • 17.6.2021
  INSTITUT ZA POSLOVNA ISTRAZIVANJA – MBA: NOVI (JEDINSTVENI) PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST
 • 6.10.2021
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 20.10.2021
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 29.10.2021
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 3.11.2021
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 17.11.2021
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 18.11.2021
  Paragraf vebinar: U SUSRET POČETKU RADA SEF
 • 25.11.2021
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 26.11.2021
  Novine u primeni Zakona o PDV
 • 1.12.2021
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 8.12.2021
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 15.12.2021
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 22.12.2021
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 23.12.2021
  Paragraf vebinar: POČETAK PRIMENE E-FAKTURA I ULOGA SEF
 • 11.2.2022
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 18.2.2022
  Predavanje: Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Valjevo
 • 25.2.2022
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 17.3.2022
  NALED – Obuka za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje – za privatni sektor
 • 19.4.2022
  Udruzenje poreskih savetnika Srbije
 • 20.4.2022
  Elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru i rad i uloga SEF – 20. april 2022.
 • 21.4.2022
  MNG CENTAR – IN HOUSE OBUKA – MERCEDES BENZ Srbija
 • 1.5.2022
  Paragraf vebinar: Početak rada novog sistema za elektronsko fakturisanje
 • 16.5.2022
  Predavanje: Advokatska komora Beograd
 • 20.5.2022
  Udruzenje poreskih savetnika Srbije
 • 24.5.2022
  Predavanje: Advokatska komora Beograd
 • 25.5.2022
  Predavanje: Advokatska komora Beograd
 • 8.6.2022
  MNG CENTAR – IN HOUSE OBUKA – ENERGOPROJEKT Beograd
 • 9.6.2022
  Predavanje: Advokatska komora Beograd
 • 26.6.2022
  Elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru i rad i uloga SEF – 26. jun 2022.
 • 27.6.2022
  MNG CENTAR – IN HOUSE OBUKA – MERCEDES BENZ Srbija
 • 29.6.2022
  Elektronsko fakturisanje u javnom i privatnom sektoru i rad i uloga SEF – 29. jun 2022.
 • 24.8.2022
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU I RAD I ULOGA SEF – 24. avgust
 • 26.9.2022
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU I RAD I ULOGA SEF 26. septembar 2022.
 • 27.10.2022
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU I RAD I ULOGA SEF
 • 22.11.2022
  PRIMENA ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
 • 16.12.2022
  PRAKTIČAN RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE (SEF)
 • 21.12.2022
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I RAD U SEF – 21. decembar
 • 22.12.2022
  PRAKTIČAN RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE (SEF)
 • 17.1.2023
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I RAD U SEF – 17. januar
 • 9.2.2023
  Paragraf – Zakon o elektronskom fakturisanju i rad na SEF
 • 10.2.2023
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I RAD U SEF – 10. februar
 • 7.3.2023
  Paragraf – Zakon o elektronskom fakturisanju i rad na SEF
 • 9.3.2023
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I RAD U SEF – 9. mart
 • 6.4.2023
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I RAD U SEF – 6. April
 • 11.4.2023
  Paragraf – Zakon o elektronskom fakturisanju i rad na SEF
 • 14.5.2023
  Paragraf Zlatibor – Sistem za elektronsko fakturisanje
 • 18.5.2023
  50. PORESKI DANI I 13. KONGRES U SLOVENIJI 18. i 19. MAJ 2022
 • 25.5.2023
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I RAD U SEF – 25. maj
 • 5.7.2023
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I RAD U SEF – 5. jul
 • 6.7.2023
  Obuka za specijaliste za PDV – 8. jun – 06. jul 2023. godine
 • 10.8.2023
  PDV i elektronsko fakturisanje Paragraf WEBINAR 10. avgust
 • 27.9.2023
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I RAD U SEF – 27. septembar
 • 11.10.2023
  Paragraf Vebinar – Smanjenje obračunatog PDV i elektronsko evidentiranje PDV u SEF sa praktičnim primerima
 • 17.10.2023
  Obuka za specijaliste za PDV – 17. oktobar / 09. novembar 2023. godine
 • 27.10.2023
  ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I RAD U SEF – 27 oktobar
 • 8.11.2023
  Zakon o elektronskom fakturisanju Paragraf WEBINAR 8. novembar
 • 22.11.2023
  Uprava carina MNG centar – 22. novembar / 28. novembar 2023. godine
 • 17.1.2024
  Zakon o elektronskom fakturisanju Paragraf WEBINAR 17. januar
 • 13.2.2024
  Zakon o elektronskom fakturisanju Paragraf WEBINAR 13. februar
 • 12.3.2024
  Zakon o elektronskom fakturisanju Paragraf WEBINAR 12. mart
 • 8.4.2024
  Zakon o elektronskom fakturisanju Paragraf WEBINAR 8. april
 • 19.4.2024
  Specifičnosti PDV evidencija u SEF-u UPSS WEBINAR 19. april
 • 8.5.2024
  Zakon o elektronskom fakturisanju Paragraf WEBINAR 8. maj
 • 24.5.2024
  PANTHEON I SEF: SPECIFIČNOSTI, IZAZOVI I REŠENJA

 • PDV AKADEMIJA startuje od maja!

  Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

  Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

  Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

  Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

  Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

  Besplatna registracija